Chill oud Posse – De ware Boembep

Beat/Rap: E√ert
Rap: G-force, Djagga man
Scratch: DJ Chas

 

Chill oud Posse – De ware Boombep

 

opgedragen aan Kese, ‘ oud ‘ Chill out Posse lid

kesekeetboembephoogklein
Bookmark the permalink.